REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 798 
(13) G2

(21) 96-0333
(22) 15.11.1996

(41) 
(45)  31.08.1997
(47)  31.05.1998
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  15.11.1998
(51) 
Int. Cl: A61K 45/00 (2006.01)
Titular(i):   INSTITUTUL ONCOLOGIC DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD;
Inventator(i):  MACHIDON Vitalie, MD; JOVMIR Vasile, MD; STANISLAV Anastasia, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   INSTITUTUL ONCOLOGIC DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD;
(54) Titlul:   Metoda de tratament a cancerului mamar
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (pe răspunderea solicitantului)    11.12.1996
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
11997.11.2418 LEI1996.11.15 - 1997.11.15
21997.11.2418 LEI1997.11.15 - 1998.11.15
A fost valabil pînă la 1998.11.15
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: