REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 876 
(13) G2

(21) 96-0338
(22) 20.11.1996

(41) 
(45)  30.11.1997
(47)  31.08.1998
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  20.11.1996
(51) 
Int. Cl: H01L 31/00 (2006.01)
Titular(i):   DOROGAN Valerian, MD;
Inventator(i):  DOROGAN Valerian, MD; BRÂNZARI Vladimir, MD; COSEAC Valeriu, MD; VIERU Tatiana, MD; NECŞOIU Teodor, RO; SAVASTRU Roxana, RO;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   DOROGAN Valerian, MD;
(54) Titlul:   Fotodiodă selectivă
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (pe răspunderea solicitantului)    05.12.1996
Taxele de menţinere în vigoare:
 
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: