REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 816 
(13) C2

(21) 96-0346
(22) 25.10.1996

(41) 
(45)  31.08.1997
(47)  31.10.1997
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  25.10.2006
(51) 
Int. Cl: G01R 17/10 (2006.01)
Titular(i):   SOCIETATE PE ACŢIUNI, INSTITUTUL DE CERCETĂRI ŞTIINŢIFICE "ELIRI", MD;
Inventator(i):  DANILIUC Ion, MD; BOLBOCEANU Vasile, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   INSTITUTUL DE CERCETĂRI ŞTIINŢIFICE "ELIRI" S.A., MD;
(54) Titlul:   Punte pentru măsurarea rezistenţei unui rezistor de înaltă tensiune
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (de fond)    25.10.1996
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
11997.08.2836 LEI1996.10.25 - 1997.10.25
22000.04.1227 LEI1997.10.25 - 1998.10.25
32000.04.1227 LEI1998.10.25 - 1999.10.25
42000.04.1227 LEI1999.10.25 - 2000.10.25
52001.07.1927 LEI2000.10.25 - 2001.10.25
62002.07.1781 LEI2001.10.25 - 2002.10.25
72002.11.2754 LEI2002.10.25 - 2003.10.25
82004.01.2281 LEI2003.10.25 - 2004.10.25
92004.08.1754 LEI2004.10.25 - 2005.10.25
102005.09.1454 LEI2005.10.25 - 2006.10.25
A fost valabil pînă la 2006.10.25
Data publicării

expirării brevetului

2007.02.28 BOPI nr.02.2007
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: