REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 855 
(13) C2

(21) 96-0354
(22) 25.10.1996

(41) 
(45)  30.09.1997
(47)  28.02.1998
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  25.10.1996
(51) 
Int. Cl: H01B 13/06 (2006.01)
Titular(i):   SOCIETATE PE ACŢIUNI, INSTITUTUL DE CERCETĂRI ŞTIINŢIFICE "ELIRI", MD;
Inventator(i):  ZABOROVSKI Vitaly, MD; IOIŞER Anatolii, MD; COTRUBENCO Boris, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   INSTITUTUL DE CERCETĂRI ŞTIINŢIFICE "ELIRI" S.A., MD;
(54) Titlul:   Procedeu de producere a microconductorului turnat
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (de fond)    25.10.1996
Taxele de menţinere în vigoare:
 
Data publicării

expirării brevetului

1999.12.31 BOPI nr.12.1999
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: