REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 851 
(13) C2

(21) 96-0362
(22) 25.10.1996

(41) 
(45)  30.09.1997
(47)  28.02.1998
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  25.10.2002
(51) 
Int. Cl: G01R 27/00 (2006.01)
Titular(i):   SOCIETATE PE ACŢIUNI, INSTITUTUL DE CERCETĂRI ŞTIINŢIFICE "ELIRI", MD;
Inventator(i):  BADINTER Efim, MD; GRIŞANOV Ivan, MD; CERNOV Anatol, MD; ZOTOV Sergiu, MD; TORCUNOV Alexandru, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   INSTITUTUL DE CERCETĂRI ŞTIINŢIFICE "ELIRI" S.A., MD;
(54) Titlul:   Măsură multiformă a conductibilităţii-rezistenţei electrice
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (de fond)    25.10.1996
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
11997.08.2836 LEI1996.10.25 - 1997.10.25
22000.04.1427 LEI1997.10.25 - 1998.10.25
32000.04.1427 LEI1998.10.25 - 1999.10.25
42000.04.1427 LEI1999.10.25 - 2000.10.25
52001.07.1927 LEI2000.10.25 - 2001.10.25
62002.07.1781 LEI2001.10.25 - 2002.10.25
A fost valabil pînă la 2002.10.25
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: