REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 811 
(13) G2

(21) 96-0369
(22) 22.11.1996

(41) 
(45)  31.08.1997
(47)  30.04.1998
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  22.11.2002
(51) 
Int. Cl: C12G 1/02 (2006.01)
Titular(i):   GAVRILIUC Victor, MD; BANCOV Victor, MD; TAMPEI Oleg, MD;
Inventator(i):  GAVRILIŢA Lidia, MD; BANCOV Victor, MD; TAMPEI Oleg, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   GAVRILIUC Victor, MD; BANCOV Victor, MD; TAMPEI Oleg, MD;
(54) Titlul:   Procedeu de obţinere a vinurilor demiseci şi demidulci
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (pe răspunderea solicitantului)    22.11.1996
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
11996.12.0236 LEI1996.11.22 - 1997.11.22
22002.01.3118 LEI1997.11.22 - 1998.11.22
32002.01.3118 LEI1998.11.22 - 1999.11.22
42002.01.3154 LEI1999.11.22 - 2000.11.22
A fost valabil pînă la 2002.11.22
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: