REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 1051 
(13) C2

(21) 96-0372
(22) 02.12.1996

(41) 
(45)  31.10.1998
(47)  31.05.1999
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  02.12.2007
(51) 
Int. Cl: A61K 31/70 (2006.01)
A61K 36/00 (2006.01)
A61P 31/22 (2006.01)
Titular(i):   CENTRUL NAŢIONAL ŞTIINŢIFICO-PRACTIC DE IGIENĂ ŞI EPIDEMIOLOGIE AL MINISTERULUI SĂNĂTĂŢII DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD;
Inventator(i):  SPÎNU Constantin, MD; CASTRAVEŢ Sergiu, MD; SCOFERŢA Petru, MD; VUTCARIOV Vasile, MD; CHINTEA Pavel, MD; ZURBAILOV Natalia, MD; BURLAC Ala, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   CENTRUL NAŢIONAL ŞTIINŢIFICO-PRACTIC DE IGIENĂ ŞI EPIDEMIOLOGIE AL MINISTERULUI SĂNĂTĂŢII DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD;
(54) Titlul:   Remediu antiherpetic
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (de fond)    11.12.1996
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
11999.03.1218 LEI1996.12.02 - 1997.12.02
21999.03.1218 LEI1997.12.02 - 1998.12.02
31999.03.1218 LEI1998.12.02 - 1999.12.02
42001.09.0127 LEI1999.12.02 - 2000.12.02
52001.09.0127 LEI2000.12.02 - 2001.12.02
62002.04.0854 LEI2001.12.02 - 2002.12.02
72003.01.3154 LEI2002.12.02 - 2003.12.02
82003.12.2554 LEI2003.12.02 - 2004.12.02
92004.12.1354 LEI2004.12.02 - 2005.12.02
102005.11.0754 LEI2005.12.02 - 2006.12.02
112006.11.3050 $2006.12.02 - 2007.12.02
A fost valabil pînă la 2007.12.02
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (cu posibilitatea de restabilire)

2008.07.31 BOPI nr.07.2008
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (fără posibilitatea de restabilire)

2009.06.30 BOPI nr.06.2009
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: