REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 1325 
(13) C2

(21) 96-0377
(22) 03.12.1996

(41)  31.07.1998
(45)  30.09.1999
(47)  31.05.2000
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  03.12.2014
(51) 
Int. Cl: B60K 16/00 (2006.01)
B60L 8/00 (2006.01)
Titular(i):   CEBAN Vasile, MD;
Inventator(i):  CEBAN Vasile, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   CEBAN Vasile, MD;
(54) Titlul:   Electromobil
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (de fond)    03.12.1996
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
12000.01.0418 LEI1996.12.03 - 1997.12.03
22000.05.1027 LEI1997.12.03 - 1998.12.03
32000.05.1027 LEI1998.12.03 - 1999.12.03
42000.05.1127 LEI1999.12.03 - 2000.12.03
52001.02.1627 LEI2000.12.03 - 2001.12.03
62001.02.1654 LEI2001.12.03 - 2002.12.03
72001.12.1954 LEI2002.12.03 - 2003.12.03
82002.12.2754 LEI2003.12.03 - 2004.12.03
92003.12.1054 LEI2004.12.03 - 2005.12.03
102004.12.2454 LEI2005.12.03 - 2006.12.03
112006.01.0390 LEI2006.12.03 - 2007.12.03
122007.12.0325 $2007.12.03 - 2008.12.03
132008.12.0125 €2008.12.03 - 2009.12.03
142009.12.0225 €2009.12.03 - 2010.12.03
152010.12.0125 €2010.12.03 - 2011.12.03
162011.11.2435 €2011.12.03 - 2012.12.03
172012.11.2835 €2012.12.03 - 2013.12.03
182013.12.0335 €2013.12.03 - 2014.12.03
A fost valabil pînă la 2014.12.03
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (cu posibilitatea de restabilire)

2015.07.31 BOPI nr.07.2015
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (fără posibilitatea de restabilire)

2016.06.30 BOPI nr.06.2016
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: