REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 896 
(13) G2

(21) 96-0391
(22) 20.12.1996

(41) 
(45)  31.01.1998
(47)  30.09.1998
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  20.12.1998
(51) 
Int. Cl: A01N 63/00 (2006.01)
Titular(i):   INSTITUTUL DE PROTECŢIE BIOLOGICĂ A PLANTELOR AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A REPUBLICII MOLDOVA, MD;
Inventator(i):  TODIRAŞ Vladimir, MD; PASCARI Radu, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   INSTITUTUL DE PROTECŢIE BIOLOGICĂ A PLANTELOR AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A REPUBLICII MOLDOVA, MD;
(54) Titlul:   Procedeu de combatere biologică a bolilor fructelor  în timpul păstrării
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (pe răspunderea solicitantului)    22.04.1997
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
11998.01.0518 LEI1996.12.20 - 1997.12.20
21998.01.0518 LEI1997.12.20 - 1998.12.20
A fost valabil pînă la 1998.12.20
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: