REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 909 
(13) G2

(21) 96-0397
(22) 26.12.1996

(41) 
(45)  28.02.1998
(47)  30.09.1998
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  26.12.1999
(51) 
Int. Cl: A01G 33/02 (2006.01)
Titular(i):   UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD; INSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE ŞI BIOTEHNOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
Inventator(i):  RUDIC Valeriu, MD; CEPOI Liliana, MD; EREMIA Iulia, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD; INSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE ŞI BIOTEHNOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(54) Titlul:   Procedeu de obţinere a biomasei de alge roşii Porphyridium cruentum
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (pe răspunderea solicitantului)    28.01.1997
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
11998.08.0718 LEI1996.12.26 - 1997.12.26
21998.08.0718 LEI1997.12.26 - 1998.12.26
31998.08.0718 LEI1998.12.26 - 1999.12.26
A fost valabil pînă la 1999.12.26
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: