REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 736 
(13) G2

(21) 97-0002
(22) 04.01.1997

(41) 
(45)  30.06.1997
(47)  31.01.1998
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  04.01.2000
(51) 
Int. Cl: A01G 33/00 (2006.01)
A01G 33/02 (2006.01)
Titular(i):   INSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE ŞI BIOTEHNOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD; INSTITUTUL DE CHIMIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A REPUBLICII MOLDOVA, MD;
Inventator(i):  RUDIC Valeriu, MD; VLAD Pavel, MD; DRAGALIN Ion, MD; CEPOI Liliana, MD; DUDNICENCO Tatiana, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   INSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE ŞI BIOTEHNOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD; INSTITUTUL DE CHIMIE, MD;
(54) Titlul:   Procedeu de obţinere a biomasei algei roşii Porphyridium cruentum
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (pe răspunderea solicitantului)    04.01.1997
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
11997.06.1318 LEI1997.01.04 - 1998.01.04
A fost valabil pînă la 2000.01.04
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: