REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 1235 
(13) G2

(21) 97-0018
(22) 22.11.1996

(41) 
(45)  31.05.1999
(47)  29.02.2000
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  22.11.2003
(51) 
Int. Cl: E04B 7/14 (2006.01)
Titular(i):   BURCIU Vitalie, MD;
Inventator(i):  BURCIU Vitalie, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   BURCIU Vitalie, MD;
(54) Titlul:   Procedeu de preparare a elementelor de construcţie de mare capacitate portantă
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (pe răspunderea solicitantului)    07.05.1997
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
11999.11.019 LEI1996.11.22 - 1997.11.22
21999.11.019 LEI1997.11.22 - 1998.11.22
31999.11.019 LEI1998.11.22 - 1999.11.22
41999.11.0118 LEI1999.11.22 - 2000.11.22
52001.02.1918 LEI2000.11.22 - 2001.11.22
62001.12.2254 LEI2001.11.22 - 2002.11.22
72002.11.2154 LEI2002.11.22 - 2003.11.22
A fost valabil pînă la 2003.11.22
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: