REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 821 
(13) G2

(21) 97-0042
(22) 30.01.1997

(41) 
(45)  31.08.1997
(47)  31.05.1998
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  30.01.2000
(51) 
Int. Cl: F21V 23/04 (2006.01)
H05B 39/04 (2006.01)
Titular(i):   MOROZOV Eugen, MD; SAFRO Iurii, MD;
Inventator(i):  MOROZOV Eugen, MD; SAFRO Iurii, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   MOROZOV Eugen, MD; SAFRO Iurii, MD;
(54) Titlul:   Dispozitiv pentru deconectarea iluminatului electric
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (pe răspunderea solicitantului)    30.01.1997
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
11997.07.213,59999990463257 LEI1997.01.30 - 1998.01.30
A fost valabil pînă la 2000.01.30
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: