REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 1041 
(13) C2

(21) 97-0046
(22) 13.02.1997

(41) 
(45)  31.10.1998
(47)  30.06.1999
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  13.02.2000
(51) 
Int. Cl: A61B 10/00 (2006.01)
Titular(i):   UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU" DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD;
Inventator(i):  ABABII Ion, MD; DIACOVA Svetlana, MD; JUCOVSCHI Constantin, MD;
Reprezentant:   VOZIANU Maria, Str. Drumul Viilor nr. 42, bloc 3, ap.78, MD-2021, Chişinău, Republica Moldova
Solicitant(i):   UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU" DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD;
(54) Titlul:   Metodă de prognozare a afecţiunilor inflamatoare latente ale urechii medii la copii în primul an de viaţă
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (de fond)    13.02.1997
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
11998.09.2318 LEI1997.02.13 - 1998.02.13
21998.09.2318 LEI1998.02.13 - 1999.02.13
31998.09.2318 LEI1999.02.13 - 2000.02.13
A fost valabil pînă la 2000.02.13
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: