REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 1268 
(13) C2

(21) 97-0049
(22) 17.02.1997

(41)  31.10.1998
(45)  31.07.1999
(47)  29.02.2000
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  17.02.2000
(51) 
Int. Cl: A61B 17/56 (2006.01)
Titular(i):   UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU" DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD;
Inventator(i):  MOROZ Petru, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU" DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD;
(54) Titlul:   Metodă chirurgicală de tratament al fracturilor metafizare ale segmentului distal de humerus la copii
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (de fond)    06.03.1997
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
11999.04.1518 LEI1997.02.17 - 1998.02.17
21999.04.1518 LEI1998.02.17 - 1999.02.17
31999.04.1518 LEI1999.02.17 - 2000.02.17
A fost valabil pînă la 2000.02.17
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: