REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 792 
(13) G2

(21) 97-0053
(22) 21.02.1997

(41) 
(45)  31.08.1997
(47)  30.09.1998
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  21.02.2016
(51) 
Int. Cl: A01G 9/00 (2006.01)
Titular(i):   ROŞCA Victor, MD; BUMACOV Vasile, MD; UNCU Gheorghii, MD;
Inventator(i):  ROŞCA Victor, MD; BUMACOV Vasile, MD; UNCU Gheorghe, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   ROŞCA Victor, MD; BUMACOV Vasile, MD; UNCU Gheorghii, MD;
(54) Titlul:   Procedeu de cultivare a răsadului şi complex pentru realizarea lui
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (pe răspunderea solicitantului)    21.02.1997
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
11998.05.1218 LEI1997.02.21 - 1998.02.21
21998.05.1218 LEI1998.02.21 - 1999.02.21
31998.09.2418 LEI1999.02.21 - 2000.02.21
41998.09.2418 LEI2000.02.21 - 2001.02.21
51998.09.2418 LEI2001.02.21 - 2002.02.21
62002.03.2681 LEI2002.02.21 - 2003.02.21
72003.01.2454 LEI2003.02.21 - 2004.02.21
82004.04.0172 LEI2004.02.21 - 2005.02.21
92005.02.0754 LEI2005.02.21 - 2006.02.21
102006.01.2054 LEI2006.02.21 - 2007.02.21
112007.01.2325 $2007.02.21 - 2008.02.21
122008.08.19112,5 €2008.02.21 - 2009.02.21
132009.03.0537,5 €2009.02.21 - 2010.02.21
142010.02.0525 €2010.02.21 - 2011.02.21
152011.03.1537,5 €2011.02.21 - 2012.02.21
162012.02.2852,5 €2012.02.21 - 2013.02.21
172013.02.1335 €2013.02.21 - 2014.02.21
182014.02.1735 €2014.02.21 - 2015.02.21
192015.02.2035 €2015.02.21 - 2016.02.21
A fost valabil pînă la 2016.02.21
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (cu posibilitatea de restabilire)

2016.09.30 BOPI nr.09.2016
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale:


Licenţăexclusiva
Termenul de valabilitate:durata de valabilitate a brevetului
Teritoriul de acţiuneRepublica Moldova
Nr. ,data deciziei228, 2000.06.22
Nr. ,data contractului224, 2000.06.22
LicenţiarulROŞCA Victor, MD; BUMACOV Vasile, MD; UNCU Gheorghii, MD
Licenţiatul"DAAC-PLANT" srl., MD str. Calea Ieşilor, nr. 10, MD-2069, Chişinău, Republica Moldova
Licenţăneexclusiva
Termenul de valabilitate:durata de valabilitate a contractului
Teritoriul de acţiuneRepublica Moldova
Nr. ,data deciziei229, 2000.06.22
Nr. ,data contractului225, 2000.06.22
Licenţiarul"DAAC-PLANT" srl., MD str. Calea Ieşilor, nr. 10, MD-2069, Chişinău, Republica Moldova
Licenţiatul"Daac-Sere" SA., MD str. Haltei 41-a, MD-2023, Chişinău, Republica Moldova