REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 760 
(13) F1

(21) 97-0065
(22) 03.03.1997

(41) 
(45)  31.07.1997
(47) 
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  03.03.1997
(51) 
Int. Cl: A01N 65/00 (2006.01)
C07J 71/00 (2006.01)
C07J 75/00 (2006.01)
Titular(i):   INSTITUTUL DE GENETICĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A REPUBLICII MOLDOVA, MD;
Inventator(i):  ŞVEŢ Stepan, MD; VEVERIŢĂ Efimia, MD; CHINTEA Pavel, MD; BUIUCLI Petru, MD;
Reprezentant:   BABAC Alexandru, Str. Miron Costin nr. 15/2, of.19-20, MD-2045, Chişinău, Republica Moldova
Solicitant(i):   INSTITUTUL DE GENETICĂ ŞI FIZIOLOGIE A PLANTELOR AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(54) Titlul:   Procedeu de obţinere a glicozidelor steroidice
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (pe răspunderea solicitantului)    
Taxele de menţinere în vigoare:
 
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (cu posibilitatea de restabilire)

2000.05.31 BOPI nr.05.2000
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: