REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 878 
(13) F1

(21) 97-0069
(22) 03.03.1997

(41) 
(45)  31.12.1997
(47) 
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  03.03.1997
(51) 
Int. Cl: A01B 33/00 (2006.01)
A01B 33/02 (2006.01)
Titular(i):   BÂRCĂ Oleg, MD;
Inventator(i):  BÂRCĂ Oleg, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   BÂRCĂ Oleg, MD;
(54) Titlul:   Unealtă pentru cultivarea solului
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (pe răspunderea solicitantului)    
Taxele de menţinere în vigoare:
 
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (cu posibilitatea de restabilire)

1999.07.31 BOPI nr.07.1999
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: