REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 890 
(13) G2

(21) 97-0075
(22) 26.12.1996

(41) 
(45)  31.12.1997
(47)  31.07.1998
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  26.12.1999
(51) 
Int. Cl: A61K 38/01 (2006.01)
Titular(i):   EREMIA Nicolai, MD; CRASOCICO Petr, BY;
Inventator(i):  CRASOCICO Petru, BY; EREMIA Nicolai, MD; COVALEV Nicolai, BY; IVANOV Anatolii, BY; MALINOVSCHII Ivan, BY; CRASOCICO Irina, BY; NOVICOV Oleg, RU; GRIBCO Stanislav, RU; CAŞCO Leonid, RU; IVANOV Vasilii, BY; LUCHIANCIC Stanislav, BY; USOV Serghei, BY; EREMIA Nina, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   EREMIA Nicolai, MD; CRASOCICO Petr, BY;
(54) Titlul:   Metodă de stimulare a sistemului imun al animalelor
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:
(31) 960314(32) 1996.06.24(33) BY

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.  96-0394   Data:  26.12.1996 00:00:00
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (pe răspunderea solicitantului)    19.03.1997
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
11998.02.2718 LEI1996.12.26 - 1997.12.26
21998.02.2718 LEI1997.12.26 - 1998.12.26
31998.03.0418 LEI1998.12.26 - 1999.12.26
A fost valabil pînă la 1999.12.26
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: