REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 857 
(13) G2

(21) 97-0082
(22) 20.03.1997

(41) 
(45)  31.10.1997
(47)  30.06.1998
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  20.03.1999
(51) 
Int. Cl: A01C 1/00 (2006.01)
A01N 55/02 (2006.01)
Titular(i):   INSTITUTUL DE CHIMIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A REPUBLICII MOLDOVA, MD; INSTITUTUL DE FIZIOLOGIE A PLANTELOR AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A REPUBLICII MOLDOVA, MD;
Inventator(i):  ŞTEFÎRŢĂ Anastasia, MD; CERNAT Victoria, MD; BUCEACEAIA Svetlana, MD; VRABIE Valeria, MD; TOMA Simion, MD; TURTĂ Constantin, MD; BULHAC Ion, MD; ŞAFRANSKY Valentin, MD; JOVMIR Tudor, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   INSTITUTUL DE CHIMIE, MD; INSTITUTUL DE FIZIOLOGIE A PLANTELOR AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A REPUBLICII MOLDOVA, MD;
(54) Titlul:   Procedeu de tratare a seminţelor înainte de semănat
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (pe răspunderea solicitantului)    20.03.1997
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
11998.04.2818 LEI1997.03.20 - 1998.03.20
21998.04.2818 LEI1998.03.20 - 1999.03.20
A fost valabil pînă la 1999.03.20
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: