REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 959 
(13) G2

(21) 97-0083
(22) 21.03.1997

(41) 
(45)  30.04.1998
(47)  31.12.1998
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  21.03.2002
(51) 
Int. Cl: H02M 7/538 (2006.01)
Titular(i):   Întreprinderea mixtă moldo-rusă "ELCON" SRL, MD;
Inventator(i):  BUDZULEAC Iurie, MD; PENIN Alexandru, MD; PENINA Marina, MD; SEMIONOV Alexandr, RU;
Reprezentant:   JENICICOVSCAIA Galina, Str. Miron Costin nr. 15/2, of. 19-20, MD-2045, Chişinău, Republica Moldova
Solicitant(i):   BUDZULEAC Iurie, MD; PENIN Alexandr, MD; PENINA Marina, MD; SEMIONOV Alexandr, MD;
(54) Titlul:   Procedeu de dirijare a convertizorului de tensiune rezonant în doi timpi cu tranzistori
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (pe răspunderea solicitantului)    21.03.1997
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
11998.07.1518 LEI1997.03.21 - 1998.03.21
21998.07.1518 LEI1998.03.21 - 1999.03.21
31999.01.2618 LEI1999.03.21 - 2000.03.21
42000.03.0618 LEI2000.03.21 - 2001.03.21
52001.01.1118 LEI2001.03.21 - 2002.03.21
A fost valabil pînă la 2002.03.21
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale:


CesiuneTitular
Nr. ,data contractului109, 1998.05.04
Publicat BOPI nr.06.1998
Date iniţialeBudzuleac Iurie, MD; Penin Alexandr, MD; Penina Marina, MD; Semionov Alexandr, MD;
Date finaleÎntreprinderea mixtă moldo-rusă "ELCON" SRL, MD, MD-2028, str.Academiei, nr.3, bloc 3, Republica Moldova