REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 869 
(13) G2

(21) 97-0087
(22) 24.03.1997

(41) 
(45)  30.11.1997
(47)  31.10.1998
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  24.03.2007
(51) 
Int. Cl: A23L 1/00 (2006.01)
Titular(i):   INSTITUTUL NAŢIONAL AL VIEI ŞI VINULUI, MD;
Inventator(i):  PARASCA Petru, MD; DUBĂSARU Nina, MD; URÂTU Dionis, MD; TUDOSE Irina, RO; POPESCU Mihail-Gabriel, RO;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   INSTITUTUL NAŢIONAL AL VIEI ŞI VINULUI, MD;
(54) Titlul:   Procedeu de obţinere a taninurilor şi a produselor însoţitoare din seminţe de struguri
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (pe răspunderea solicitantului)    04.04.1997
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
11998.08.0518 LEI1997.03.24 - 1998.03.24
21998.08.0518 LEI1998.03.24 - 1999.03.24
32002.04.0527 LEI1999.03.24 - 2000.03.24
42002.04.0527 LEI2000.03.24 - 2001.03.24
52002.04.0527 LEI2001.03.24 - 2002.03.24
62002.04.0581 LEI2002.03.24 - 2003.03.24
72003.09.0554 LEI2003.03.24 - 2004.03.24
82005.05.20108 LEI2004.03.24 - 2005.03.24
92005.05.20108 LEI2005.03.24 - 2006.03.24
102006.02.0954 LEI2006.03.24 - 2007.03.24
A fost valabil pînă la 2007.03.24
Data publicării hotărîrii

privind revalidarea brevetului

2005.07.07 BOPI nr.07.2005
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (cu posibilitatea de restabilire)

2007.10.31 BOPI nr.10.2007
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (fără posibilitatea de restabilire)

2008.05.31 BOPI nr.05.2008
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: