REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 925 
(13) G2

(21) 97-0088
(22) 26.03.1997

(41) 
(45)  28.02.1998
(47)  31.01.1999
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  26.03.2007
(51) 
Int. Cl: C12G 1/06 (2006.01)
Titular(i):   GB & CO, S.R.L., societate comercială, companie, MD;
Inventator(i):  LEADUHIN Oleg, MD; TARAN Nicolae, MD; BEGUNENCO Oleg, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   S.A. GB & Co, MD;
(54) Titlul:   Procedeu de obţinere a vinurilor spumoase
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (pe răspunderea solicitantului)    04.07.1997
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
11997.03.2636 LEI1997.03.26 - 1998.03.26
22001.11.2727 LEI1998.03.26 - 1999.03.26
32001.11.2727 LEI1999.03.26 - 2000.03.26
42001.11.2718 LEI2000.03.26 - 2001.03.26
52003.04.2381 LEI2001.03.26 - 2002.03.26
62005.04.07108 LEI2002.03.26 - 2003.03.26
72005.04.07108 LEI2003.03.26 - 2004.03.26
82006.02.0954 LEI2004.03.26 - 2005.03.26
A fost valabil pînă la 2007.03.26
Data publicării hotărîrii

privind revalidarea brevetului

2005.07.07 BOPI nr.07.2005
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (cu posibilitatea de restabilire)

2007.10.31 BOPI nr.10.2007
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (fără posibilitatea de restabilire)

2008.05.31 BOPI nr.05.2008
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale:

ModificareNume Titular
Nr. ,data deciziei10631, 2005.09.12
Date iniţialeS.A. GB & Co, MD
Date finaleGB & CO, S.R.L., societate comercială, companie, MD; str. Zimbrului 10-a, MD-2024, Chişinău, Republica Moldova