REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 1049 
(13) G2

(21) 97-0095
(22) 04.04.1997

(41) 
(45)  31.10.1998
(47)  30.04.1999
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  04.04.2000
(51) 
Int. Cl: A61B 19/00 (2006.01)
Titular(i):   UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU" DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD;
Inventator(i):  ZOTA Ieremia, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU" DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD;
(54) Titlul:   Masă de necropsie
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (pe răspunderea solicitantului)    10.04.1997
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
11999.10.0218 LEI1997.04.04 - 1998.04.04
21999.10.0218 LEI1998.04.04 - 1999.04.04
31999.10.0218 LEI1999.04.04 - 2000.04.04
A fost valabil pînă la 2000.04.04
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: