REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 899 
(13) G2

(21) 97-0102
(22) 14.04.1997

(41) 
(45)  31.01.1998
(47)  30.06.1998
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  14.04.1999
(51) 
Int. Cl: A61K 35/14 (2006.01)
Titular(i):   UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
Inventator(i):  CIOBANU Pavel, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(54) Titlul:   Procedeu de activizare a osteogenezei reparatorii     
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (pe răspunderea solicitantului)    30.04.1997
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
11998.04.1518 LEI1997.04.14 - 1998.04.14
21998.04.1518 LEI1998.04.14 - 1999.04.14
A fost valabil pînă la 1999.04.14
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: