REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 924 
(13) G2

(21) 97-0113
(22) 23.04.1997

(41) 
(45)  28.02.1998
(47)  31.01.1999
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  23.04.2006
(51) 
Int. Cl: C12G 1/00 (2006.01)
C12G 1/06 (2006.01)
Titular(i):   PRIDA Ion, MD;
Inventator(i):  PRIDA Ivan, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   PRIDA Ion, MD;
(54) Titlul:   Procedeu de fabricare  a vinurilor speciale, ce conţin  dioxid de carbon
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (pe răspunderea solicitantului)    23.04.1997
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
11998.05.1318 LEI1997.04.23 - 1998.04.23
21998.05.1318 LEI1998.04.23 - 1999.04.23
32000.02.0418 LEI1999.04.23 - 2000.04.23
42000.02.0418 LEI2000.04.23 - 2001.04.23
52001.12.1027 LEI2001.04.23 - 2002.04.23
62002.03.1154 LEI2002.04.23 - 2003.04.23
72003.04.0754 LEI2003.04.23 - 2004.04.23
82004.03.1854 LEI2004.04.23 - 2005.04.23
92005.02.1054 LEI2005.04.23 - 2006.04.23
A fost valabil pînă la 2006.04.23
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (cu posibilitatea de restabilire)

2006.11.30 BOPI nr.11.2006
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (fără posibilitatea de restabilire)

2007.06.30 BOPI nr.06.2007
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: