REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 1089 
(13) G2

(21) 97-0119
(22) 07.05.1997

(41) 
(45)  30.11.1998
(47)  31.05.1999
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  07.05.1999
(51) 
Int. Cl: A01G 17/00 (2006.01)
A01N 43/00 (2006.01)
Titular(i):   INSTITUTUL DE GENETICĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A REPUBLICII MOLDOVA, MD; INSTITUTUL DE FIZIOLOGIE A PLANTELOR AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A REPUBLICII MOLDOVA, MD;
Inventator(i):  CHINTEA Pavel, MD; CHIRILOV Alexandru, MD; SCURTUL Anatol, MD; COZMIC Raisa, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   INSTITUTUL DE GENETICĂ ŞI FIZIOLOGIE A PLANTELOR AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD; INSTITUTUL DE FIZIOLOGIE A PLANTELOR AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A REPUBLICII MOLDOVA, MD;
(54) Titlul:   Procedeu de cultivare a viţei de vie
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (pe răspunderea solicitantului)    20.08.1997
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
11999.03.3018 LEI1997.05.07 - 1998.05.07
21999.03.3018 LEI1998.05.07 - 1999.05.07
A fost valabil pînă la 1999.05.07
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: