REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 1008 
(13) G2

(21) 97-0120
(22) 30.04.1997

(41) 
(45)  31.08.1998
(47)  31.05.1999
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  30.04.2000
(51) 
Int. Cl: C09B 67/20 (2006.01)
Titular(i):   UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
Inventator(i):  BULIMAGA Valentina, MD; RUDIC Valeriu, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(54) Titlul:   Procedeu de obţinere a ficocianinei
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (pe răspunderea solicitantului)    20.05.1997
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
11999.04.0918 LEI1997.04.30 - 1998.04.30
21999.04.0918 LEI1998.04.30 - 1999.04.30
31999.04.0918 LEI1999.04.30 - 2000.04.30
A fost valabil pînă la 2000.04.30
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: