REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 1258 
(13) G2

(21) 97-0121
(22) 10.03.1997

(41) 
(45)  30.06.1999
(47)  31.03.2000
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  10.03.2004
(51) 
Int. Cl: G01N 33/38 (2006.01)
Titular(i):   BURCIU Vitalie, MD;
Inventator(i):  BURCIU Vitalie, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   BURCIU Vitalie, MD;
(54) Titlul:   Procedeu  de  încercare  a  epruvetelor  din  materiale   solidificabile prin  metoda  ruperii  prin  forfecare.
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (pe răspunderea solicitantului)    30.03.1997
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
11999.11.019 LEI1997.03.10 - 1998.03.10
21999.11.019 LEI1998.03.10 - 1999.03.10
31999.11.019 LEI1999.03.10 - 2000.03.10
42000.03.1718 LEI2000.03.10 - 2001.03.10
52001.02.1918 LEI2001.03.10 - 2002.03.10
62002.03.1154 LEI2002.03.10 - 2003.03.10
72003.03.1054 LEI2003.03.10 - 2004.03.10
A fost valabil pînă la 2004.03.10
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (fără posibilitatea de restabilire)

2005.11.30 BOPI nr.11.2005
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: