REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 1546 
(13) G2

(21) 97-0155
(22) 12.05.1997

(41)  30.06.1999
(45)  30.09.2000
(47)  31.07.2001
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  12.05.2003
(51) 
Int. Cl: H01B 13/06 (2006.01)
Titular(i):   LABORATORUL INTERNAŢIONAL DE SUPRACONDUCTIBILITATE LA TEMPERATURI ÎNALTE ŞI ELECTRONICA CORPULUI SOLID, MD;
Inventator(i):  GHIŢU Dumitru, MD; BODIUL Pavel, MD; BOTOŞAN Nicolae, MD; NICOLAEV Albina, MD; COROLEVSCHI Alexandru, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   LABORATORUL INTERNAŢIONAL DE SUPRACONDUCTIBILITATE ŞI ELECTRONICA CORPULUI SOLIDULUI, MD;
(54) Titlul:   Procedeu de obţinere a microfirului metalic în izolaţie  de sticlă
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (pe răspunderea solicitantului)    15.11.1999
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
12001.04.2718 LEI1997.05.12 - 1998.05.12
22001.04.2718 LEI1998.05.12 - 1999.05.12
32001.04.2718 LEI1999.05.12 - 2000.05.12
42001.04.2718 LEI2000.05.12 - 2001.05.12
52003.06.0227 LEI2001.05.12 - 2002.05.12
62003.06.0281 LEI2002.05.12 - 2003.05.12
A fost valabil pînă la 2003.05.12
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (fără posibilitatea de restabilire)

2005.08.31 BOPI nr.08.2005
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: