REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 1215 
(13) G2

(21) 97-0156
(22) 17.03.1997

(41) 
(45)  30.04.1999
(47)  31.12.1999
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  17.03.2004
(51) 
Int. Cl: G01N 33/38 (2006.01)
Titular(i):   BURCIU Vitalie, MD;
Inventator(i):  BURCIU Vitalie, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   BURCIU Vitalie, MD;
(54) Titlul:   Tipar pentru confecţionarea şi încercarea epruvetelor din material solidificabil
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (pe răspunderea solicitantului)    17.03.1997
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
11999.11.019 LEI1997.03.17 - 1998.03.17
21999.11.019 LEI1998.03.17 - 1999.03.17
31999.11.019 LEI1999.03.17 - 2000.03.17
42000.03.1718 LEI2000.03.17 - 2001.03.17
52001.02.1318 LEI2001.03.17 - 2002.03.17
62002.03.1554 LEI2002.03.17 - 2003.03.17
72003.09.1781 LEI2003.03.17 - 2004.03.17
A fost valabil pînă la 2004.03.17
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (fără posibilitatea de restabilire)

2005.11.30 BOPI nr.11.2005
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: