REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 1634 
(13) C2

(21) 97-0171
(22) 26.06.1997

(41)  31.12.1998
(45)  31.03.2001
(47)  31.12.2001
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  26.06.2007
(51) 
Int. Cl: B02B 1/00 (2006.01)
B02B 1/08 (2006.01)
Titular(i):   INSTITUTUL DE CERCETĂRI ŞTIINŢIFICE ŞI CONSTRUCŢII TEHNOLOGICE PENTRU MECANIZAREA ŞI ELECTRIFICAREA COMPLEXULUI AGROINDUSTRIAL AL ASOCIAŢIEI DE CERCETARE ŞI PRODUCŢIE "MECAGRO", MD;
Inventator(i):  HĂBĂŞESCU Ion, MD; GUSAROV Ghenadie, MD; ŞUMILA Alexandru, MD; OLEXIUC Anatolie, MD; CEREMPEI Valerian, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   ÎNTREPRINDERE DE STAT - INSTITUTUL DE CERCETĂRI PENTRU MECANIZAREA ŞI ELECTRIFICAREA AGRICULTURII "MECAGRO", MD;
(54) Titlul:   Procedeu şi instalaţie de prelucrare a boabelor de hrişcă în crupe
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (de fond)    01.08.1997
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
12001.01.3118 LEI1997.06.26 - 1998.06.26
22001.01.3118 LEI1998.06.26 - 1999.06.26
32001.01.3118 LEI1999.06.26 - 2000.06.26
42001.01.3118 LEI2000.06.26 - 2001.06.26
52001.01.3154 LEI2001.06.26 - 2002.06.26
62002.05.2154 LEI2002.06.26 - 2003.06.26
72003.05.2754 LEI2003.06.26 - 2004.06.26
82004.04.3054 LEI2004.06.26 - 2005.06.26
92005.05.1254 LEI2005.06.26 - 2006.06.26
102005.06.0754 LEI2006.06.26 - 2007.06.26
A fost valabil pînă la 2007.06.26
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (cu posibilitatea de restabilire)

2008.01.31 BOPI nr.01.2008
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (fără posibilitatea de restabilire)

2008.08.31 BOPI nr.08.2008
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: