REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 1163 
(13) G2

(21) 97-0176
(22) 02.07.1997

(41) 
(45)  31.03.1999
(47)  31.10.1999
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  02.07.1999
(51) 
Int. Cl: A01C 1/00 (2006.01)
Titular(i):   INSTITUTUL DE GENETICĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A REPUBLICII MOLDOVA, MD;
Inventator(i):  BALAŞOVA Natalia, RU; CHINTEA Pavel, MD; GUBCHIN Vitalie Alecsandru, RU;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   INSTITUTUL DE GENETICĂ ŞI FIZIOLOGIE A PLANTELOR AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(54) Titlul:   Procedeu de tratare a seminţelor de morcov înainte de semănat
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (pe răspunderea solicitantului)    02.07.1997
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
11999.09.0118 LEI1997.07.02 - 1998.07.02
21999.09.0118 LEI1998.07.02 - 1999.07.02
A fost valabil pînă la 1999.07.02
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: