REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 989 
(13) G2

(21) 97-0179
(22) 06.06.1997

(41) 
(45)  30.06.1998
(47)  31.03.1999
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  06.06.2017
(51) 
Int. Cl: E02B 3/06 (2006.01)
E02B 3/24 (2006.01)
E02B 3/28 (2006.01)
Titular(i):   FIRMĂ ŞTIINŢIFICĂ DE PRODUCŢIE "GT- EXPERT", S.R.L., MD;
Inventator(i):  BUROVENCO Victor, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   FIRMĂ ŞTIINŢIFICĂ DE PRODUCŢIE "GT-EXPERT" S.R.L., MD;
(54) Titlul:   Procedeu de protecţie a piloţilor cavitari de beton armat ai construcţiilor hidrotehnice
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (pe răspunderea solicitantului)    06.06.1997
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
11998.07.2018 LEI1997.06.06 - 1998.06.06
21998.07.2018 LEI1998.06.06 - 1999.06.06
31999.04.2318 LEI1999.06.06 - 2000.06.06
41999.04.2318 LEI2000.06.06 - 2001.06.06
51999.04.2318 LEI2001.06.06 - 2002.06.06
62002.05.0854 LEI2002.06.06 - 2003.06.06
72003.03.2754 LEI2003.06.06 - 2004.06.06
82004.03.1554 LEI2004.06.06 - 2005.06.06
92005.03.2554 LEI2005.06.06 - 2006.06.06
102006.06.2375 $2006.06.06 - 2007.06.06
112007.05.31125 $2007.06.06 - 2008.06.06
122008.05.28125 $2008.06.06 - 2009.06.06
132009.05.1375 €2009.06.06 - 2010.06.06
142010.05.1175 €2010.06.06 - 2011.06.06
152011.06.0975 €2011.06.06 - 2012.06.06
162012.05.03105 €2012.06.06 - 2013.06.06
172013.05.21105 €2013.06.06 - 2014.06.06
182014.06.09105 €2014.06.06 - 2015.06.06
192015.05.28105 €2015.06.06 - 2016.06.06
202016.06.03105 €2016.06.06 - 2017.06.06
A fost valabil pînă la 2017.06.06
Data publicării

expirării brevetului

2018.01.31 BOPI nr.01.2018
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: