REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 991 
(13) G2

(21) 97-0181
(22) 18.06.1997

(41) 
(45)  30.06.1998
(47)  31.03.1999
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  18.06.2017
(51) 
Int. Cl: E04G 23/02 (2006.01)
Titular(i):   FIRMĂ ŞTIINŢIFICĂ DE PRODUCŢIE "GT- EXPERT", S.R.L., MD;
Inventator(i):  BUROVENCO Victor, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   FIRMĂ ŞTIINŢIFICĂ DE PRODUCŢIE "GT-EXPERT" S.R.L., MD;
(54) Titlul:   Procedeu de consolidare a zidăriei de piatră şi  beton deteriorate de fisuri
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (pe răspunderea solicitantului)    18.06.1997
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
11998.07.2018 LEI1997.06.18 - 1998.06.18
21998.07.2018 LEI1998.06.18 - 1999.06.18
31999.04.2318 LEI1999.06.18 - 2000.06.18
41999.04.2318 LEI2000.06.18 - 2001.06.18
51999.04.2318 LEI2001.06.18 - 2002.06.18
62002.05.2354 LEI2002.06.18 - 2003.06.18
72003.03.2754 LEI2003.06.18 - 2004.06.18
82004.03.1554 LEI2004.06.18 - 2005.06.18
92005.03.2554 LEI2005.06.18 - 2006.06.18
102005.05.1254 LEI2006.06.18 - 2007.06.18
112007.05.31125 $2007.06.18 - 2008.06.18
122008.05.28125 $2008.06.18 - 2009.06.18
132009.05.1375 €2009.06.18 - 2010.06.18
142010.05.1175 €2010.06.18 - 2011.06.18
152011.06.0975 €2011.06.18 - 2012.06.18
162012.05.03105 €2012.06.18 - 2013.06.18
172013.05.21105 €2013.06.18 - 2014.06.18
182014.06.09105 €2014.06.18 - 2015.06.18
192015.05.28105 €2015.06.18 - 2016.06.18
202016.06.03105 €2016.06.18 - 2017.06.18
A fost valabil pînă la 2017.06.18
Data publicării

expirării brevetului

2018.01.31 BOPI nr.01.2018
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: