REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 1223 
(13) C2

(21) 97-0201
(22) 15.07.1997

(41) 
(45)  31.05.1999
(47)  29.02.2000
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  15.07.2000
(51) 
Int. Cl: A61K 31/155 (2006.01)
A61K 31/66 (2006.01)
Titular(i):   UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU" DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD;
Inventator(i):  GHICAVÎI Victor, MD; DARCIUC Victor, MD; MIZRAH Lev, IL;
Reprezentant:   VOZIANU Maria, Str. Drumul Viilor nr. 42, bloc 3, ap.78, MD-2021, Chişinău, Republica Moldova
Solicitant(i):   UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU" DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD;
(54) Titlul:   Aplicarea dimetilfosfatului de S-metil-izo-tiouroniu în calitate de substanţă vasoconstrictoare şi preparat farmaceutic pe baza lui
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (de fond)    15.07.1997
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
11998.09.2318 LEI1997.07.15 - 1998.07.15
21998.09.2318 LEI1998.07.15 - 1999.07.15
32000.04.1318 LEI1999.07.15 - 2000.07.15
A fost valabil pînă la 2000.07.15
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: