REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 1140 
(13) C2

(21) 97-0202
(22) 15.07.1997

(41) 
(45)  31.01.1999
(47)  30.06.1999
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  15.07.1999
(51) 
Int. Cl: A61K 36/00 (2006.01)
Titular(i):   UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU" DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD;
Inventator(i):  GHICAVÎI Victor, MD; URÂTU Dionis, MD; PARASCA Petru, MD; GAVRILUŢA Vadim, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU" DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD;
(54) Titlul:   Remediu cu acţiune regenerativă şi citoprotectoare
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (de fond)    15.07.1997
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
11998.09.2318 LEI1997.07.15 - 1998.07.15
21998.09.2318 LEI1998.07.15 - 1999.07.15
A fost valabil pînă la 1999.07.15
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: