REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 1066 
(13) G2

(21) 97-0209
(22) 22.07.1997

(41) 
(45)  31.10.1998
(47)  30.06.1999
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  22.07.2005
(51) 
Int. Cl: C12G 1/02 (2006.01)
C12G 1/06 (2006.01)
Titular(i):   TARAN Nicolae, MD; DIACOV Ion, MD; COREIŞA Margareta, MD;
Inventator(i):  TARAN Nicolae, MD; DIACOV Ion, MD; COREIŞA Margareta, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   TARAN Nicolae, MD; DIACOV Ion, MD; COREIŞA Margareta, MD;
(54) Titlul:   Procedeu de obţinere a vinurilor impregnate cu dioxid de carbon
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (pe răspunderea solicitantului)    22.07.1997
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
11999.03.2918 LEI1997.07.22 - 1998.07.22
21999.03.2918 LEI1998.07.22 - 1999.07.22
32001.11.2027 LEI1999.07.22 - 2000.07.22
42001.11.2027 LEI2000.07.22 - 2001.07.22
52001.11.2027 LEI2001.07.22 - 2002.07.22
62002.05.2354 LEI2002.07.22 - 2003.07.22
72003.05.0854 LEI2003.07.22 - 2004.07.22
82004.06.2854 LEI2004.07.22 - 2005.07.22
A fost valabil pînă la 2005.07.22
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (cu posibilitatea de restabilire)

2006.05.31 BOPI nr.05.2006
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (fără posibilitatea de restabilire)

2006.12.29 BOPI nr.12.2006
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: