REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 955 
(13) G2

(21) 97-0215
(22) 29.07.1997

(41) 
(45)  30.04.1998
(47)  31.03.1999
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  29.07.1999
(51) 
Int. Cl: A01N 55/02 (2006.01)
C07C 53/10 (2006.01)
C07D 213/82 (2006.01)
Titular(i):   INSTITUTUL DE CHIMIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A REPUBLICII MOLDOVA, MD; INSTITUTUL DE FIZIOLOGIE A PLANTELOR AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A REPUBLICII MOLDOVA, MD;
Inventator(i):  ŞTEFÎRŢĂ Anastasia, MD; CERNAT Victoria, MD; BUCEACEAIA Svetlana, MD; ALUCHI Nicolae, MD; TURTĂ Constantin, MD; BULHAC Ion, MD; ŞOFRANSCHI Valentin, MD; JOVMIR Tudor, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   INSTITUTUL DE CHIMIE, MD; INSTITUTUL DE FIZIOLOGIE A PLANTELOR AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A REPUBLICII MOLDOVA, MD;
(54) Titlul:   Hexa-ŐmuÚ-acetato(O,O')-ŐmuÚsubŐ3Ú-oxo-tris (N,N'-dietilnicotinamid)-difier(III)cobalt(II) monohidrat posedând activitate de reglare a creşterii,dezvoltării şi productivităţii plantelor
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (pe răspunderea solicitantului)    29.07.1997
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
11998.08.1118 LEI1997.07.29 - 1998.07.29
21998.08.1118 LEI1998.07.29 - 1999.07.29
A fost valabil pînă la 1999.07.29
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: