REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 907 
(13) G2

(21) 97-0220
(22) 04.08.1997

(41) 
(45)  28.02.1998
(47)  30.11.1998
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  04.08.1999
(51) 
Int. Cl: A01F 25/00 (2006.01)
Titular(i):   INSTITUTUL DE FIZIOLOGIE A PLANTELOR AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A REPUBLICII MOLDOVA, MD;
Inventator(i):  BUJOREANU Nicolae, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   INSTITUTUL DE FIZIOLOGIE A PLANTELOR AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A REPUBLICII MOLDOVA, MD;
(54) Titlul:   Compoziţie pentru tratarea fructelor
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (pe răspunderea solicitantului)    04.08.1997
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
11998.06.2318 LEI1997.08.04 - 1998.08.04
21998.06.2318 LEI1998.08.04 - 1999.08.04
A fost valabil pînă la 1999.08.04
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: