REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 1607 
(13) G2

(21) 97-0231
(22) 26.06.1997

(41)  30.04.1999
(45)  28.02.2001
(47)  30.09.2001
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  26.06.2009
(51) 
Int. Cl: A23L 1/056 (2006.01)
A23L 1/06 (2006.01)
Titular(i):   INSTITUTUL DE TEHNOLOGII ALIMENTARE, MD;
Inventator(i):  CRASNOVA Nadejda, MD; PARŞACOVA Lidia, MD; BABINCIUC Vera, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   INSTITUTUL DE CERCETĂRI ŞTIINŢIFICE ŞI PROIECTĂRI TEHNOLOGICE ÎN INDUSTRIA ALIMENTARĂ A REPUBLICII MOLDOVA, MD;
(54) Titlul:   Produs sub formă de gem şi procedeu de obţinere a lui
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (pe răspunderea solicitantului)    17.12.1999
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
12001.01.2418 LEI1997.06.26 - 1998.06.26
22001.01.2418 LEI1998.06.26 - 1999.06.26
32001.01.2418 LEI1999.06.26 - 2000.06.26
42001.01.2418 LEI2000.06.26 - 2001.06.26
52001.01.2418 LEI2001.06.26 - 2002.06.26
62003.09.3081 LEI2002.06.26 - 2003.06.26
72003.09.3081 LEI2003.06.26 - 2004.06.26
82004.04.2354 LEI2004.06.26 - 2005.06.26
92005.04.2954 LEI2005.06.26 - 2006.06.26
102005.12.2154 LEI2006.06.26 - 2007.06.26
112007.07.0450 $2007.06.26 - 2008.06.26
122008.06.0350 $2008.06.26 - 2009.06.26
A fost valabil pînă la 2009.06.26
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (cu posibilitatea de restabilire)

2010.01.31 BOPI nr.01.2010
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (fără posibilitatea de restabilire)

2010.12.31 BOPI nr.12.2010
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale:
ModificareNume Titular
Nr. ,data deciziei4180, 2007.04.25
Publicat BOPI nr.05.2007
Date iniţialeINSTITUTUL DE CERCETĂRI ŞTIINŢIFICE ŞI PROIECTĂRI TEHNOLOGICE ÎN INDUSTRIA ALIMENTARĂ A REPUBLICII MOLDOVA, MD
Date finaleINSTITUTUL DE TEHNOLOGII ALIMENTARE, MD