REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 911 
(13) C2

(21) 97-0236
(22) 15.08.1997

(41) 
(45)  31.08.2000
(47)  30.11.2000
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  15.08.2001
(51) 
Int. Cl: A21D 2/36 (2006.01)
A21D 2/38 (2006.01)
A21D 8/00 (2006.01)
A21D 8/02 (2006.01)
Titular(i):   ŞINCARIUC Valeriu, MD;
Inventator(i):  ŞINCARIUC Valeriu, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   S.A. "TREIDONA", MD;
(54) Titlul:   Procedeu de producere a pâinii
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (pe răspunderea solicitantului)    29.08.1997
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
11998.03.3118 LEI1997.08.15 - 1998.08.15
21998.03.3118 LEI1998.08.15 - 1999.08.15
32000.10.1927 LEI1999.08.15 - 2000.08.15
42000.10.1927 LEI2000.08.15 - 2001.08.15
A fost valabil pînă la 2001.08.15
Opoziţii, contestaţii:
Contestaţiedin 1998.07.22
Obiectul contestatîmpotriva acordării brevetului de invenţie
Contestatarul"FRANZELUŢA" S.A.
Data examinării2005.04.08
Data hotărîrii1998.11.10
InstanţaComisia de Contestatii
HotărîreaSe respinge contestatia integral
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: