REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 1019 
(13) G2

(21) 97-0250
(22) 19.08.1997

(41) 
(45)  30.09.1998
(47)  30.09.1999
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  19.08.2002
(51) 
Int. Cl: A61K 35/74 (2006.01)
A61P 1/00 (2006.01)
A61P 31/04 (2006.01)
Titular(i):   INSTITUTUL DE FIZIOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A REPUBLICII MOLDOVA, MD;
Inventator(i):  TIMOŞCO Maria, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   INSTITUTUL DE FIZIOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A REPUBLICII MOLDOVA, MD;
(54) Titlul:   Procedeu de obţinere a preparatelor microbiene sanogenice bicomponente
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (pe răspunderea solicitantului)    05.11.1997
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
11999.04.0118 LEI1997.08.19 - 1998.08.19
21999.04.0118 LEI1998.08.19 - 1999.08.19
32001.09.1327 LEI1999.08.19 - 2000.08.19
42001.09.1327 LEI2000.08.19 - 2001.08.19
52001.09.1327 LEI2001.08.19 - 2002.08.19
A fost valabil pînă la 2002.08.19
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: