REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 1061 
(13) G2

(21) 97-0257
(22) 22.09.1997

(41) 
(45)  31.10.1998
(47)  30.06.1999
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  22.09.2008
(51) 
Int. Cl: B67D 5/04 (2006.01)
Titular(i):   FILIPOV Victor, MD;
Inventator(i):  FILIPOV Victor, MD; FEDOROV Fiodor, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   FILIPOV Victor, MD;
(54) Titlul:   Coloană de distribuţie a combustibilului
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (pe răspunderea solicitantului)    24.09.1997
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
11999.03.1918 LEI1997.09.22 - 1998.09.22
21999.03.1918 LEI1998.09.22 - 1999.09.22
31999.03.1918 LEI1999.09.22 - 2000.09.22
42001.09.0427 LEI2000.09.22 - 2001.09.22
52001.09.0418 LEI2001.09.22 - 2002.09.22
62002.09.1654 LEI2002.09.22 - 2003.09.22
72003.09.1854 LEI2003.09.22 - 2004.09.22
82004.09.1754 LEI2004.09.22 - 2005.09.22
92005.09.2054 LEI2005.09.22 - 2006.09.22
102006.09.2115 $2006.09.22 - 2007.09.22
112007.09.2025 $2007.09.22 - 2008.09.22
A fost valabil pînă la 2008.09.22
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (cu posibilitatea de restabilire)

2009.04.30 BOPI nr.04.2009
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (fără posibilitatea de restabilire)

2010.03.31 BOPI nr.03.2010
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: