REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 1710 
(13) G2

(21) 97-0268
(22) 05.06.1997

(41)  28.02.1999
(45)  31.08.2001
(47)  31.05.2002
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  05.06.2004
(51) 
Int. Cl: A47G 9/00 (2006.01)
Titular(i):   BURCIU Andrei, MD;
Inventator(i):  BURCIU Vitalie, MD; BURCIU Victor, MD; BURCIU Andrei, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   BURCIU Andrei, MD;
(54) Titlul:   Audiopernă
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (pe răspunderea solicitantului)    
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
12002.02.1518 LEI1997.06.05 - 1998.06.05
22002.02.1518 LEI1998.06.05 - 1999.06.05
32002.02.1518 LEI1999.06.05 - 2000.06.05
42002.02.2718 LEI2000.06.05 - 2001.06.05
52002.02.2718 LEI2001.06.05 - 2002.06.05
62002.05.2854 LEI2002.06.05 - 2003.06.05
72003.06.0454 LEI2003.06.05 - 2004.06.05
A fost valabil pînă la 2004.06.05
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (fără posibilitatea de restabilire)

2005.11.30 BOPI nr.11.2005
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: