REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 1421 
(13) G2

(21) 97-0271
(22) 26.09.1997

(41)  31.08.1999
(45)  29.02.2000
(47)  31.01.2001
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  26.09.2003
(51) 
Int. Cl: F16H 1/32 (2006.01)
Titular(i):   UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD;
Inventator(i):  BOSTAN Ion, MD; DULGHERU Valeriu, MD; VACULENCO Maxim, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD;
(54) Titlul:   Reductor planetar precesional (variante)
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (pe răspunderea solicitantului)    14.01.1999
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
12000.11.0827 LEI1997.09.26 - 1998.09.26
22000.11.0827 LEI1998.09.26 - 1999.09.26
32000.11.0827 LEI1999.09.26 - 2000.09.26
42001.12.2627 LEI2000.09.26 - 2001.09.26
52001.12.2627 LEI2001.09.26 - 2002.09.26
62002.09.2454 LEI2002.09.26 - 2003.09.26
A fost valabil pînă la 2003.09.26
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (fără posibilitatea de restabilire)

2005.08.31 BOPI nr.08.2005
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: