REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 1116 
(13) G2

(21) 97-0273
(22) 16.10.1997

(41) 
(45)  31.12.1998
(47)  30.11.1999
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  16.10.2006
(51) 
Int. Cl: A01K 61/00 (2006.01)
Titular(i):   INSTITUTUL DE ZOOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD; UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
Inventator(i):  ZUBCOV Elena, MD; TODERAŞ Lidia, MD; ZUBCOV Natalia, MD; TODERAŞ Alexandru, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   INSTITUTUL DE ZOOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD; INSTITUŢIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(54) Titlul:   Procedeu de sporire a rezistenţei biologice a peştilor la etapele timpurii de dezvoltare
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (pe răspunderea solicitantului)    22.10.1997
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
11999.11.0318 LEI1997.10.16 - 1998.10.16
21999.11.0318 LEI1998.10.16 - 1999.10.16
31999.11.0318 LEI1999.10.16 - 2000.10.16
42002.04.2527 LEI2000.10.16 - 2001.10.16
52002.04.2527 LEI2001.10.16 - 2002.10.16
62002.12.0254 LEI2002.10.16 - 2003.10.16
72003.12.0354 LEI2003.10.16 - 2004.10.16
82005.06.07108 LEI2004.10.16 - 2005.10.16
92005.06.0754 LEI2005.10.16 - 2006.10.16
101899.12.300 LEI2006.10.16 - 2007.10.16
A fost valabil pînă la 2006.10.16
Data publicării hotărîrii

privind revalidarea brevetului

2005.08.05 BOPI nr.08.2005
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (cu posibilitatea de restabilire)

2007.06.30 BOPI nr.06.2007
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (fără posibilitatea de restabilire)

2008.01.31 BOPI nr.01.2008
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: