REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 1180 
(13) G2

(21) 97-0278
(22) 14.10.1997

(41) 
(45)  31.03.1999
(47)  31.12.1999
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  14.10.2000
(51) 
Int. Cl: F23D 14/18 (2006.01)
Titular(i):   UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
Inventator(i):  CRĂCIUN Alexandru, MD; GABA Aurel, RO; SAJIN Tudor, MD; JALOBA Nicolai, MD; COVALIOV Victor, MD; DUCA Gheorghe, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(54) Titlul:   Dispozitiv de ardere a combustibilului hidrocarburic
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (pe răspunderea solicitantului)    14.10.1997
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
11999.09.1518 LEI1997.10.14 - 1998.10.14
21999.09.1518 LEI1998.10.14 - 1999.10.14
31999.09.1518 LEI1999.10.14 - 2000.10.14
A fost valabil pînă la 2000.10.14
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: