REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 1033 
(13) G2

(21) 97-0283
(22) 06.11.1997

(41) 
(45)  31.10.1998
(47)  31.07.1999
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  06.11.1999
(51) 
Int. Cl: A01H 1/04 (2006.01)
Titular(i):   INSTITUTUL DE GENETICĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A REPUBLICII MOLDOVA, MD;
Inventator(i):  SALTANOVICI Tatiana, MD; CRAVCENCO Anatol, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   INSTITUTUL DE GENETICĂ ŞI FIZIOLOGIE A PLANTELOR AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(54) Titlul:   Metodă de selectare a genotipurilor de tomate rezistente la salinizare
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (pe răspunderea solicitantului)    06.11.1997
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
11999.03.3018 LEI1997.11.06 - 1998.11.06
21999.03.3018 LEI1998.11.06 - 1999.11.06
A fost valabil pînă la 1999.11.06
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: