REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 1300 
(13) G2

(21) 97-0290
(22) 06.11.1997

(41) 
(45)  31.08.1999
(47)  31.03.2000
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  06.11.2007
(51) 
Int. Cl: B65D 19/00 (2006.01)
Titular(i):   "TUTUN-CTC" S.A., MD;
Inventator(i):  PANFIL Gheorghe, MD; ROŞIOR Petru, MD; CIUBARA Mircea, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   "TUTUN-CTC" S.A., MD;
(54) Titlul:   Container pentru transportarea, stivuirea şi depozitarea balurilor de tutun de mari dimensiuni    
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (pe răspunderea solicitantului)    17.12.1997
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
11999.07.0818 LEI1997.11.06 - 1998.11.06
21999.07.0818 LEI1998.11.06 - 1999.11.06
31999.07.0818 LEI1999.11.06 - 2000.11.06
42001.01.1927 LEI2000.11.06 - 2001.11.06
52001.01.1918 LEI2001.11.06 - 2002.11.06
62002.02.2554 LEI2002.11.06 - 2003.11.06
72003.01.2054 LEI2003.11.06 - 2004.11.06
82004.09.0754 LEI2004.11.06 - 2005.11.06
92005.09.3054 LEI2005.11.06 - 2006.11.06
102006.09.11300 $2006.11.06 - 2007.11.06
A fost valabil pînă la 2007.11.06
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (cu posibilitatea de restabilire)

2008.06.30 BOPI nr.06.2008
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (fără posibilitatea de restabilire)

2009.05.31 BOPI nr.05.2009
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: